Loading


Korišćenje portala za Agencije za Nekretnine počinje da se naplaćuje od 1.marta 2015. Više informacija pročitajte ovde


Nekretnine Nikšić, Montenegro
Nekretnine Niksic, Crna Gora

Nekretnine Kuside

view as:
City: Nikšić
District (Area): Kuside

Prodajem atraktivno zemljište površine 120.000m2 kod Slanog jezera u Nikšiću udaljeno 7 km od centra grada... Zemljište se nalazi uz magistralni put Risan-Nikšić-Žabljak a parcela se prostire do kote plavljenja jezera. Atraktivno je za izgradnju etno naselja ili sadržaja za lovni turizam a ima savršen pogled i pristup do jezera.MOGUĆNOST DJELIMIČNE KOMPENZACIJE....Za sve dodatne informacije budite slobodni da me kontaktirate. NAPOMENA: Novim Prostornim planom opštine Nikšić namjena prostora je izgradnja tursitičkih sadržaja.

City: Nikšić
District (Area): Kuside

Продажа участок 120.000m2 Соленого озера в Никшич, 7 км от центра города ... Земля находится вдоль главной дороги Рисан-Жабляк-Никшич и продолжается до озера. Это привлекательно для строительства этнической деревни или контента для охоты и имеет прекрасный вид и доступ к озеру. Возможности частично КОМПЕНСАЦИЯ .... Для получения дополнительной информации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.
ПРИМЕЧАНИЕ: Новый региональный план муниципалитета Никшич использования территории является строительство туристических объектов !

Syndicate content

Pretraživanje